חציו לכם וחציו לה' אכילה שתיה ולימוד תורה

מומלץ בשבילך