חנוכה בספר דניאל . הממלכה העזה

כ"ו כסלו תשע"ט
חנוכה הוא חג שחל אחרי חתימת התנך. אך בספר דניאל , מתוארת ממלכת יון בצורה מיוחדת המאפיינת את המורכבות הגדולה בהתמודדות עם ממלכת יון.

מומלץ בשבילך