הקדשת שיעור

חנה הנביאה ותפילתה

י"ט אלול תשס"ט
פרק א' וכן עיון בספר שופטים פרק יא' . ארבע אפשרויות להתמודדות עם עקרותה של חנה בפרק שלפנינו : פנינה , אלקנה, עלי וחנה . התבוננות בכל אחת מן האפשרויות מעלה זוית חדשה וביחד יוצרים תמונה שלמה של חידוש ופריצת דרך בתפילת חנה לקראת הופעת המלכות

מומלץ בשבילך