חמישה מאה ומאה רבבה - מה פשר היחס בין חיילי צה"ל הרודפים לחיילי האויב נרדפים

כ"ה אייר תשע"ח

מומלץ בשבילך