חלקים בקרבן הפסח שלא נאכלים - נשרפים למחרת

י' אייר תשע"ט
משנה מסכת פסחים פרק ז' משנה י'

מומלץ בשבילך