הקדשת שיעור

"חלונות...." - על בניית בית המקדש מחלוקות ואמת

י"ט תמוז תשע"ח
כיצד איסור פתיחת חלון מול חברו קשור לפרשת בלק, ואיך תורת החלונות הזו בונה את המקדש.

מומלץ בשבילך