חיפוש הבת זוג - רק מתוך הכרת העצמי שלי כחצי של שלם וממילא כזקוק להשלמה

ו' תמוז תשע"ו
עמוד 92

מומלץ בשבילך