הקדשת שיעור

חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים - בחבלי משיח

מומלץ בשבילך