חטאו של אדם הראשון אינו חטא של תאוה אלא של טעות

ה' חשון תשע"ט
המשך פסקה מ' ד"ה "הלא תראי אדם הראשון..."

מומלץ בשבילך