חזרה לעצמיות הישראלית במובן הלאומי תביא להבראת כל המערכות הלאומיות ותאיר לאנושות כולה

ט' שבט תשע"ט
אורות התשובה פרק יא'

מומלץ בשבילך