הקדשת שיעור

חוצפה אופי רע, ענוה אופי טוב

כ"ו אדר תשע"ט
פרק חמישי משנה כ'

מומלץ בשבילך