הקדשת שיעור

חוסר הסדר בדברי הנביא מבטא את ההרס הרוחני

00:00:00

מומלץ בשבילך