הקדשת שיעור

חומרת לשון הרע שאפילו על אמת ואפילו בסתר הוא אסור

מומלץ בשבילך