הקדשת שיעור

חוזרים בשאלה

ג' ניסן תשע"ו
מה ההבדל בין "כל דכפין" ל"כל דצריך"? הרעב הוא מי שמשווע ללחם, שנלחם על הישרדותו. השלב הראשון בגאולה הוא פיזי: כל מי שרעב שיבוא ויאכל. אבל השלב השני בגאולה שייך לקומה אחרת, אמונית: כל מי שצריך, שהתעורר אצלו צורך נעלה יותר שקשור במשמעות החיים, שיבוא ויעשה פסח. "השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל" - גאולה פיזית של קיבוץ גלויות. "השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין" - גאולה רוחנית של הגעה לחירות אמיתית. מה מקומם של השאלות בליל הסדר? בליל הסדר כולנו חוזרים בשאלה. אי אפשר להיות מאמין בלי לשאול שאלות. מי שיש לו קושיה: "איפה אלוהים היה בשואה?" ובעקבותיה הוא מחליט לבחור באתאיזם ולכפור באלוהים, הוא בעצם מחק את השאלה. הוויתור על השאלה הוא הוויתור על האמונה. על קצה המזלג מהפרק השני בסדרה "מסע בעקבות ההגדה" עם הרב ליאור אנגלמן...

מומלץ בשבילך