חודש אלול הוא כמו מבוא לספר שבלעדיו לא ניתן להבין את עניינו ומגמתו של הספר

מומלץ בשבילך