חג ללא תאריך וללא הלכות בשולחן ערוך - מה מעמדו של חג השבועות ?

מומלץ בשבילך