הקדשת שיעור

חביבותם של ישראל בעיני הקב"ה - כאדם שמונה מעות בכל עת

כ"ח אייר תשע"ח
ספר במדבר פרק א' פסוק א'

מומלץ בשבילך