הקדשת שיעור

"זכר צדיק לברכה" - לזכרו של אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

מומלץ בשבילך