הקדשת שיעור

"זכרו תורת משה עבדי - בחבלי משיח"

מומלץ בשבילך