הקדשת שיעור

זכרון הלב הוא כלי לקיום התורה ומצוות

מומלץ בשבילך