זוקף כפופים - מעשה מנופלים

א' שבט תשע"ט
האם אנחנו נופלים או זקופים ? מה פירוש זוקף כפופים? על מה מברכים ברכה זו?

מומלץ בשבילך