זהירות שלא לערבב את עניית השליח ציבור , הכהנים והעם בברכת כהנים

ט"ו אייר תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קכח' סעיף טז'

מומלץ בשבילך