"זאת הפעם עצם מעצמי - לזאת יקרא אישה"

מומלץ בשבילך