הקדשת שיעור

"ותשקוט הארץ ארבעים שנה"

מומלץ בשבילך