הקדשת שיעור

ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה

00:00:00
ח' חשון תשס"ט
פרק כז פסוק א פרשת פנחס פינחס

מומלץ בשבילך