הקדשת שיעור

"ותיבש ידו" - איש האלוהים הבא מיהודה

כ"ז שבט תשע"א
פרק יג' מה רצה הנביא הזקן ? ומדוע לא יאכל וישתה בבית אל ? סילוק הנבואה מישראל , נבואה "מעבר לאופק" על איש בעל שם

מומלץ בשבילך