הקדשת שיעור

ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדינית זמרי בן סלוא

ח' תשרי תשס"ט
פרשת פנחס פרק כה פסוק יד'

מומלץ בשבילך