"ונעשה שם שחוק גדול" . מעשה מבטחון חלק ג'

ה' תמוז תשע"ח
פרק נוסף במאבק בין המלך ליהודי, בין השכל לבין האמונה, וסיפור על בדיחה אחת קטנה מנצחת.

מומלץ בשבילך