"ומטה ידו - עמך"

ט"ו אייר תשע"ב
מהו פשר הציווי "ומטה ידו עמך" ? על איזו סוג של עזרה דיברה התורה ? ומדוע רש"י מפנה אותנו לחמור שנפל ?

מומלץ בשבילך