ומה שלא ביכולתי - "ריבונו של עולם עזור לי"

מומלץ בשבילך