"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"

י"ד חשון תשע"ג
"ששת ערי המקלט"- ששת יסודות האמונה

מומלץ בשבילך