ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם - יסוד חטאם של המרגלים והמקושש

מומלץ בשבילך