"וישב יצחק בגרר וישאלו המקום לאשתו ויאמר אחותי היא"

מומלץ בשבילך