הקדשת שיעור

"ויקרא ה' אדם ...נפש כי תקריב " בחבלי משיח

מומלץ בשבילך