הקדשת שיעור

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

י"א שבט תשע"ז
ספר שמות פרק יג' פסוק יט'

מומלץ בשבילך