חיפוש ב
אורך שיעור
יותר מ
פחות מ
תאריך
מתאריך
עד תאריך
31:16
לימוד התורה מקדש את איבריו של האדם
'שם משמואל' על התורה ומועדים
הרב יורם אליהו
לפני 4 חודשים
01:08:51
בצלאל - אומנות של קודש
לב הפרשה
הרב חגי לונדין
לפני 4 חודשים
01:23:40
להקהל להפקד להתחדש להשתחרר
לימוד משותף בפרשת השבוע
הרב אלישע וישליצקי
לפני שנה
31:23
חלקן של הנשים בעבודת המשכן
לימוד בוקר בפרשה
הרב דב ביגון
לפני שנה
27:35
השבת והמשכן כתיקון לחטא העגל
נתיבות שלום על התורה
הרב יורם אליהו
לפני שנה
12:57
"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"
לימוד בוקר בפרשה
הרב דב ביגון
לפני שנה
17:57
פיתוח שמות בני ישראל על אבני השוהם
לימוד בוקר בפרשה
הרב דב ביגון
לפני שנה
30:56
"ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי"
לימוד בוקר בפרשה
הרב דב ביגון
לפני שנה
27:41
שליחותו של אדם מישראל בעולם
שפת אמת על התורה
הרב יורם אליהו
לפני שנתיים
33:32
"פתח אוהל מועד" - על פתח הקדושה
נפש הפרשה
הרב אייל ורד
לפני שנתיים
36:12
"מרבים- דים" - על הגזמה ריבוי ודיוק
נפש הפרשה
הרב אייל ורד
לפני שנתיים
09:37
נשים בבית המקדש
שיעורים לנשים
הרב יהודה בן ישי
לפני שנתיים
01:18:46
להיקהל ולעמוד על הנפש - בימים ההם בזמן הזה
לימוד משותף בפרשת השבוע
הרב אלישע וישליצקי
לפני שנתיים
20:11
בצלאל זכה שיוזכר שמו דווקא על הארון שהוא המרכיב הכי חשוב במשכן
לימוד בוקר בפרשה
הרב דב ביגון
לפני שנתיים
55:36
כל מעשיך יהיו לשם שמיים
שפת אמת על התורה
הרב יורם אליהו
לפני שנתיים
30:29
עשיה היא עיסוק בפרטים להבדיל מלימוד שהוא עיסוק בכללים
לימוד בוקר בפרשה
הרב דב ביגון
לפני שנתיים
28:22
כיצד מחצית השקל גוברת על השקלים של המן?
סוגיות בפרשת השבוע
הרב מנחם בן יעקב
לפני שנתיים
21:57
השראת השכינה במשכן שהיא כללית מופיעה בפרטים רבים שהם מרכיבי המשכן
לימוד בוקר בפרשה
הרב דב ביגון
לפני שנתיים