הקדשת שיעור

"ויחזק דוד מן הפלישתים בקלע ובאבן"

כ' אייר תש"ע
המשך פרק יז' סיום קרב דוד וגלית והמפגש עם שאול חושף את תכונותיו המיוחדות של דוד - אמונה בטחון וענווה

מומלץ בשבילך