"ויזכר אלהים את נח" - כיצד נזכר נח לטובה דווקא על ידי מידת הדין

ב' חשון תשע"ט
ספר בראשית פרק ח' פסוק א'

מומלץ בשבילך