הקדשת שיעור

"ויהי נא פי שניים ברוחך אלי" - מדוע עולה אליהו דווקא בעת הזו?

כ"ד טבת תש"פ
מלכים ב' פרק ב' מהו חלון ההזדמנויות שנוצר ? ומה פשר בקשת הנביא אלישע מאליהו 'ויהי נא פי שניים ברוחך אלי'

מומלץ בשבילך