"ויהי לי שור וחמור" - על שותפות היצר הרע בעבודת ה'

י"א כסלו תשע"ט
' ויהי לי שור וחמור' ההוראה הזו של יעקב רומזת לכוחות של עשיו אותם קנה יעקב לעצמו. מהם שור וחמור בנפש? מהי אש ועצלנות של עשיו , ומדוע לא מזכיר יעקב בדבריו גמל.

מומלץ בשבילך