הקדשת שיעור

"וידבר אלהים אל משה" - דיבר איתו משפט

מומלץ בשבילך