הקדשת שיעור

"ויגר מואב מפני העם מאוד "

י"א תמוז תשע"ח
ספר במדבר פרק כב ' פסוק ג'

מומלץ בשבילך