הקדשת שיעור

"ויבאו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב"

מומלץ בשבילך