"וחי בהם.. קדושים תהיו.. ונטעתם...ונטעתים"

מומלץ בשבילך