הקדשת שיעור

"והשבתי חיה רעה מן הארץ" - מה למדנו מתורת רבי שמעון בר יוחאי

מומלץ בשבילך