הקדשת שיעור

"והפריתי אתכם" - ברכת הריבוי בעם ישראל

י"ח אייר תשע"ו
ספר ויקרא פרק כו' פסוק ט'

מומלץ בשבילך