הקדשת שיעור

"והעמידו תלמידים הרבה" - בעם ישראל הכמות גם היא איכות

מומלץ בשבילך