הקדשת שיעור

"והיה כנוח כפות רגלי הכהנים....במי הירדן - מי הירדן יכרתון"

ח' תמוז תשע"ב
פרק ג' פסוק יב' עד פרק ד' פסוק יד'

מומלץ בשבילך