הקדשת שיעור

"והיה כי ישאלך בנך" - השאלות בתורה הם מקור לשמחה והן היסודות

מומלץ בשבילך