"והיא חברתך ואשת בריתך" - הביקורת על בבגידה באשת נעורים

ב' אדר תשע"ט
פרק ב' פסוק יג'

מומלץ בשבילך